Suvekooli 2008 teemad

18. juuni

Skannimine ja digiteerimine lihtsate vahenditega
Lektorid Koit Saarevet (Rahvusarhiiv), Ivi Tomingas (Filmiarhiiv), Jaan Tamm (Eesti Kirjandusmuuseum) ja Maido Selgmäe (Eesti Rahva Muuseum) käsitlevad järgmisi teemasid: digiteerimise vajadused, digiteerimise ja digiteerimata jätmise riskid, erinevate teabekandjate digiteerimine (dokumendid, fotod, helid, videod, filmid jms), digiteerimise vormingud ja seaded, digiteeritud materjalide säilitamine.

NB! Teema tõhusamaks käsitlemiseks palume vastata allpoolsetele küsimustele (vt Küsitluskavad), märkides ristikese Teile sobiva(te) valiku(te) järele (küsimused 1–4) ning kommenteerides mõnda küsimust pikemalt (5–9). Vastused palume saata aadressil: karin dot kiisk[at]gmail dot com


19. juuni

Kultuuripärand ja õigusküsimused
Arhiivide, muuseumide ja raamatukogude kultuurivarade omandiküsimusi, kasutamist, avalikustamist jmt reguleerivad mitmed seadused. Autoriõiguse seadust, isikuandmete kaitse seadust jt mäluasutuste tegevust reguleerivaid seadusi tutvustavad ja kommenteerivad Eesti ja rahvusvahelise õiguse spetsialistid Tartu Ülikoolist, Andmekaitse Inspektsioonist ning külalislektor Haven Hawley Immigratsiooniajaloo Uurimise Keskusest (Minneapolis). Lisaks loengutele on võimalik kaasa osaleda aruteludes ja saada vastuseid konkreetsetele küsimustele.

NB! Tööd aitaksid muuta tõhusamaks Teie poolt enne suvekooli kirjalikult saadetud küsimused (karin dot kiisk[at]gmail dot com).


20. juuni


Elulugude kogumisest ja uurimisest
Elulood esindavad nn väikest ajalugu, jutustades suurt ajalugu üksikinimese vaatepunktist, inimlikus mõõtmes. Sageli räägivad elulood ka sellistest sündmustest ja kogemustest, mis arhiiviallikates ei kajastu. Missugust informatsiooni võib elulugudest leida? Mida peaks arvestama nende kasutamisel uurimisallikana? Kuidas on tekkinud Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi elulugude kogu? Kuidas korraldada elulooliste mälestuste kogumist välismaal elavate eestlaste hulgas? Millised on senised kogemused? Neil teemadel räägivad Rutt Hinrikus (Ühendus Eesti elulood), Tiina Kirss (Tartu Ülikool) ja Riina Reinvelt (Eesti Rahva Muuseum).


21. juuni

Vaba foorumi päev
Võimalus suvekoolilistel tutvustada omaenda tegemisi, luua kontakte, aru pidada tulevikukoostöö üle. Sel päeval on suvekooli oodatud needki huvilised Eestist, kes pole suvekooli korraldamisega seotud. Kahjuks ei ole nende osavõtt kogu suvekoolist ruumipuuduse tõttu võimalik. Esinemissoovist palume eelnevalt teada anda.

NB! Lauluõhtu sisustamiseks Teile meelepärase repertuaariga palume saata laulusõnu kuni 1. maini: karin dot kiisk[at]gmail dot com Saadetud materjalidest koostatakse suvekooli laulik.