Ajakava

21. august

10.00 Kultuurilooline reis Tallinnast (väljasõit Estonia parklast) Kokele
12.00 Külaskäik Heimtali Koduloomuuseumi
13.30 Lõuna Jõeoru Villas
16.00 Väljasõit Tartust (Vanemuise alumine parkla)
18.00 Suvekooli avamine (oodatud on ka EV President Toomas Hendrik Ilves)
18.30 Diskussioon „Väliseestlus? Pagulus? Diasporaa?“ (Tiina Ann Kirss, Aadu Must, Maie Barrow)
20.00 Õhtusöök


22. august

8.00 Hommikusöök
9.00 Mida ja milleks me kogume?
         - „Väliseesti trükiste kogud Eesti mäluasutustes“ – Anne Valmas (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, teadur), Merike Kiipus (Eesti Kirjandusmuuseum, Arhiivraamatukogu, juhataja) 
         - „Mida teha isikuarhiividega?“ – Piret Noorhani (Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kultuuriloolise Arhiivi juhataja)
         - „Organisatsioonide arhiivide kogumine“ – Tiiu Kravtsev (Riigiarhiiv, kogude osakonna juhataja), Birgit Kibal (Rahvusarhiiv, infojuht) 
         - „Pere- ja kogukonnatraditsioonid väärivad talletamist“ – Anu Korb (Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur)
         - „Eluloolised mälestused, nende kogumine“ – Riina Reinvelt (Eesti Rahva Muuseum, peavarahoidja)
         - „Esemelise pärandi kogumine“ – Riina Reinvelt (ERM)
13.00 Lõuna
15.00 Väliseesti arhiivide kodulehtede koolitus ja portaali tutvustus
19.00 Õhtusöök


23. august

8.00 Hommikusöök
9.00 Kuidas korrastada ja kirjeldada kogusid?
         - „Fotokogude korrastamine“ – Ivi Tomingas (Filmiarhiivi direktor)
12.00 Lõuna
14.00 Kuidas korrastada ja kirjeldada kogusid?
         - „Isikuarhiivide moodustamisest ja korrastamisest“ – Gristel Ramler (Riigiarhiiv, isikuarhiivide talituse juhataja)
         - „Ühingute ja seltside arhiivide korrastamine“ – Ülle Narits (Viljandi Maa-arhiiv, maa-arhivaar), Ave Märjama (Ajalooarhiiv, asutuste osakonna arhivaar)
19.00 Õhtusöök
 

24. august

8.00 Hommikusöök
9.00 Kuidas kogusid säilitada?
         - Koidu Laur (Ajalooarhiiv, säilitusosakonna peaspetsialist)
         - Jaan Lehtaru (Ajalooarhiiv, konserveerimistalituse juhataja)
         - Ruth Tiidor (Ajalooarhiiv, säilitusosakonna juhataja)
12.00 Lõuna
14.00 Kuidas kogusid säilitada? (jätkub)
19.30 Õhtusöök
 

25. august

8.00 Hommikusöök
10.30 Suvekooli lõpetamine
12.00 Lahkumine Kokelt