Koit SaarevetKoit Saarevet on sündinud 26.03.1977. Keskhariduse sai Tallinna Reaalkoolist, kõrghariduse (bakalaureusekraad IT juhtimises) EBSist. Arvutitega on kokku puutunud sünnist saadik (ema töötas Eesti Raadio arvutuskeskuses), IT alal töötab aastast 1997. Alates 2000. aastast Rahvusarhiivis, algul Riigiarhiivi IT juhina, nüüd Digitaalarhiivi büroo nõunikuna. Koolitanud RA töötajaid, asutuste arhivaare, tudengeid Tallinna ülikoolis ja Kunstiakadeemias erinevatel IT-ga seonduvatel teemadel.

Ivi TomingasIvi Tomingas on sündinud 1958. aastal Tallinnas. Lõpetanud 1977. aastal Tallinna 7. Keskkooli. Lõpetanud 1982. aastal Tartu Ülikooli ajaloolasena. Tööd alustas Eesti Filmiarhiivis 1985. aastal arhivaarina, on olnud fotoosakonna juhataja ja teadusdirektor, 2001. aastast direktor. Arhivaaride Ühingu liige, BAAC (Baltic Audiovisual Archival Council ) juhatuse liige, töörühma “Eesti Film 100” liige. Abielus, 2 last ja 1 lapselaps.

Hanno VaresHanno Vares lõpetas 1997. aastal Tartu Ülikooli ajaloolasena, alates samast aastast tööl Ajalooarhiivis arhivaarina. 2001-2003. aastal oli ametis arhiiviinspektorina, kus sai hea võimaluse tutvuda avaliku sektori dokumendihalduse- ja arhiivinduse olukorraga. Alates 2004. aastast Rahvusarhiivi arendusbüroo nõunik, kus tegeleb peamiselt arhiivijärelevalve, arhiivindusliku hindamise ja juurdepääsu küsimustega. Vabal ajal kuulab palju muusikat ja mängib kitarri.

Anne KalviAnne Kalvi on õpetanud intellektuaalse omandiga seonduvaid aineid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas alates 1993. aastast. Tema olulisemad õpetamis- ja uurimisvaldkonnad on autoriõigus, loomemajandus ja litsentsilepingud. Akadeemilise töö kõrval huvitub A. Kalvi oma erialateadmiste praktilisest rakendusest. Ta on andnud konsultatsioone nii Tartu Ülikooli kui innovatsiooni- ja patendibüroo Ustervall juures. Lisaks on A. Kalvi esinenud praktikute gruppidele erinevatelt erialadelt, sh nt arhiivides, muuseumides, kirjastajaile, kunstnikele jne.

Riina ReinveltRiina Reinvelt (s. 1971). Kaitsnud Tartu Ülikoolis magistrikraadi etnoloogias (2001). Töötanud alates 1998. aastast Eesti Rahva Muuseumis, hetkel peavarahoidja ametikohal. Uurimisvaldkondadeks eluloolised mälestused ja kodumaast eemal elavad rahvuskogukonnad (ingerisoomlased ja venelased Eestis, eestlased välismaal). Loeb Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kursust muuseumitöö alused. Ühenduse Eesti Elulood juhatuse, Rahvuskaaslaste programmi arhiivikomisjoni ja väliseesti arhiivide töörühma liige. MTÜ Baltic Heritage Network asutajaliige.
 

Jaan Tamm on sündinud 2. juulil 1968. aastal Tartus. 1986.a. lõpetas Tartu 10. Keskkooli. Aastatel 1986 - 1991 õppis Tartu Ülikooli Füüsika-Keemiateaduskonna füüsika osakonnas, mille lõpetas füüsik-elektroonikuna. 1991. aastal asus tööle Eesti Keele Instituudi Folkloristika osakonna heliinsenerina. Pärast EKI Folkloristika osakonna ühendamist Eesti Kirjandusmuuseumiga 2000. aastal, töötas Eesti Rahvaluule Arhiivi (ERA) heliinsenerina. Jaan Tamme põhitööks on ERA heliarhiivi salvestiste digitaliseerimine ja folkloristide aitamine-konsulteerimine välitöödel. Ta on valmistanud ka mitmete sarjas “Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist” ilmunud plaatide CD-masteri

Maido Selgmäe
Sünniaeg: 28.08.1966
Kontakt: tel. 56 914 827; e-mail mselgmae@hot.ee

Haridus
1973-1984 Väike-Maarja Keskkool.
1984-1991 Tartu Ülikool, Füüsika-Keemia teaduskond, füüsika eriala.
1993-1994 Ülevenemaaline Televisiooni- ja Raadiotöötajate Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut, akadeemik Igor Beljajevi meistriklass, TV dokumentaal-programmide rezhii eriala. Diplomitöö dokumentaalfilm (12 min.) “Lähen, lähen, lähen tasapisi” . Paralleelselt läbitud reportaazhioperaatori (TZK) kutse kursused.
1997-1999 S. A. Gerassimovi nimeline Ülevenemaaline Riiklik Kinematograafia Instituut (VGIK), rezhii teaduskond, dokumentaalfilmide rezhii eriala, professor Viktor Lissakovitshi meistriklass. Õpingute ajal operaator portreefilmis “Meeleolud” (portree Igor Larionovist, rezhissöör Aleksei Lukashevitsh NTV) ja tõsielufilmis “Arbat” (film tänavalastest, kes elavad Arbatil, rezhissöör Evgenia Gurjanova).

Teenistuskäik
1991-1993 Eesti Televisiooni Tartu stuudio, operaator.
1994-1997 Eesti Televisiooni Tartu stuudio, rezhissöör-operaator.
1999-2001 Eesti Televisiooni Tartu toimetuse rezhissöör.
2001-2002 Tartu Kõrgema Kunstikooli erakorraline lektor (Ekraani kunstilised väljendusvahendid),
2002- 2007 Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamikunsti osakonna lektor.
2002- Eesti Rahva Muuseumi filmi- ja videotehnik.
MS Filmid OÜ režissöör.

Valik tegemisi
2003.aastal valminud dokumentaalfilmid: „Tagasi Raadile”, „Taassünd”, „Personaalnäitus”, „Palju toredaid asju” ja TV-reklaamklipid ETV-sse järgmistele näitustele: „Viiskudest tossudeni”, „Palju toredaid asju”, „Mees kahe kaameraga”, „Lähme randa”, „Eesti uhkus …”, „Maailmafilm“ jm.
2005. aastal populaarteaduslike filmide „Ida-Virumaa pinnavormide tekkelugu” (autor Anto Raukas) ja „Peipsi järve elustik” (autor Külli Kangur) tootmine.
Dokumentaalfilmid: „Ketsupikasakad” ja „Koltsinite tee” YLE2 Soome, autor Risto Vuorinen; „Herman ja Hermiine”; „Emajõe lodi”.
11 ringvaadet „Eesti tehased” (Kreenholm, Norma ... )
„Tiidu suits 2” rezh T. Lepp (operaator, tegemisel).