Suvekool "Eesti kultuuripärand võõrsil"

on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele, kes tegelevad Eesti diasporaa kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega. Suvekooli on oodatud nii väliseesti arhiivides töötavad vabatahtlikud kui ka teised kultuuripärandi kogumisest ja säilitamisest huvitatud Eesti kogukondade liikmed olgu idast või läänest.

Suvekooli raames toimuvad loengud, koolitused ja praktilised õppused, diskussioonid ja arutelud. Oma teadmisi arhiivindusest, raamatukogundusest ja museoloogiast jagavad spetsialistid erinevatest Eesti mäluasutustest.

Esimene suvekool toimus 2007. aasta augustis Võrumaal, Kokel. Nädala jooksul peeti rida seminare ja õpikodasid, kus räägiti kogumistööst, kogude kirjeldamisest ja säilitamisest, infotehnoloogilistest rakendustest arhiivis ja paljust must. Produktiivne oli aga ka vaba aeg, mil kokkutulnud said sundimatus õhkkonnas rääkida nende jaoks olulistel teemadel, vahetada kogemusi ja teineteist tundma õppida. Rahvusele, kes on ajaloolistel põhjustel laia ilma laiali paisatud, on sellised kokkusaamised äärmiselt olulised. Üksteiselt õppides, üksteisele toetudes oleme tugevamad ja jaksame rohkem.

2008. aasta suvekool "Eesti kultuuripärand võõrsil II" toimub Käsmus 17.-22. juunil. Kõik huvilised on oodatud!

Suvekooli korraldab MTÜ Baltic Heritage Network väliseesti arhiivide töörühm.

Suvekooli läbiviimist toetab Rahvuskaaslaste programm (Haridus- ja Teadusministeerium).