BaltHerNeti suvekoolid on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele, kes tegelevad Eesti diasporaa kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega. Suvekooli on oodatud nii väliseesti arhiivides töötavad vabatahtlikud kui ka teised kultuuripärandi kogumisest ja säilitamisest huvitatud väliseesti kogukondade liikmed olgu idast või läänest. Suvekooli raames toimuvad loengud, koolitused ja praktilised õppused, diskussioonid ja arutelud. Oma teadmisi arhiivindusest, raamatukogundusest ja museoloogiast jagavad spetsialistid erinevatest Eesti mäluasutustest. Tänaseks on peetud neli suvekooli: 2007 Kokel, 2008 Käsmus, 2010 Viljandis ja 2011 Käärikul.

Suvekool toimub 7.-10. juulil 2013 Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses (http://www.alutaguse.com/).

2013. aasta suvekooli teemadeks on väliseesti arhiiviinfot sisaldavad andmebaasid (olemasolevate andmebaaside tutvustamine, Rahvusarhiivi poolt välja töötatud uue tehnilise lahenduse esitlus ja arutelud selle rakendamiseks väliseesti arhiivides) ja erakirjavahetused ajalooallikana (kirjavahetuste kogumise tähtsusest ja võimalustest, kirjavahetuste kasutamisest ajaloouurimises).
 

Ürituse korraldavad MTÜ Baltic Heritage Network, Eesti Rahvusarhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Rahva Muuseum.