Baltic Heritage Network suvekool "Eesti kultuuripärand võõrsil VIII: Fotokogud"

BaltHerNeti suvekoolid on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele, kes tegelevad Eesti diasporaa kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega. Suvekooli on oodatud nii väliseesti arhiivides töötavad vabatahtlikud kui ka teised kultuuripärandi kogumisest ja säilitamisest huvitatud väliseesti kogukondade liikmed olgu idast või läänest. Suvekooli raames toimuvad loengud, koolitused ja praktilised õppused, diskussioonid ja arutelud. Oma teadmisi arhiivindusest, raamatukogundusest ja museoloogiast jagavad spetsialistid erinevatest Eesti mäluasutustest. Tänaseks on peetud seitse suvekooli: 2007 Kokel, 2008 Käsmus, 2010 Viljandis, 2011 Käärikul, 2013 Alutagusel, 2014 Viinistul ja 2016 Haapsalus.


KUS?
Tänavu tähistame 10 aasta möödumist esimesest BaltHerNeti suvekoolist. Sel puhul läheme sinna, kus kunagi alustasime – Võrumaale, Koke turismi- ja puhketalusse. Esimese päeva õppetöö toimub Tartus, Eesti Rahva Muuseumi uues hones Raadil ja Rahvusarhiivi uues hones Noora.

MILLEST RÄÄGIME?
Kõik me teame ütlemist “Üks pilt räägib rohem kui tuhat sõna”. Selle üle, kas see just päriselt nii on, võime ehk vaielda. Kindel on aga see, et uue sotsiaalmeedia ajastul on fotode osa meie igapäevaelus suurem kui kunagi varem. Digimaailma võimalused on foto, sh vana foto, tõstnud pjedestaalile. Fotokogud kasvavad kiiremini kui kunagi enne ja ka nende kasutamine on elavnenud. Nõudmised nii fotokogudele kui kogudega tegelejatele on tõusnud. Seepärast ongi tänavuse suvekooli teemaks fotokogud. Oleme tööst fotokogudega oma varasemates suvekoolides põgusalt rääkinud. Küsides meie eelmise aasta suvekooli osavõtjatelt saime teada, et töö fotodega on üks teemasid, mille võiksime taas päevakorda võtta.

MIS JA MILLAL?
26. juunil Tartus saame näha, kuidas ja millist tööd teevad oma fotokogudega Eesti Rahva Muuseum ja Rahvusarhiiv. Nende moodsad hoiu- ja tööruumid ning laborid on ka sobilikud praktiliste oskuste omandamiseks.

26. juuni õhtul sõidetakse Kokele, kus järgnevad kaks päeva täis loenguid, õpitubasid ja vestlusringe fotode kogumisest, kirjeldamisest, liigitamisest, digiteerimisest ja andmebaasidest. Kõne alla tuleb ka fotode kasutamine trükistes, näitustel, dokumentaalfilmides ning fotode kasutamisega seotud õiguslikud küsimused (copy right, isikuandmete kaitse jmt). Tutvume ka erinevate fototeemaliste veebikeskkondade ja fotoaktsioonidega, mis kaasavad laia kasutajaskonda fotode kogumiseks, kirjeldmiseks jmt. Väliseesti arhiivid tutvustavad oma fotokogusid ja nendega seotud tegevusi. Tutvustustele järgnevad arutelud ja olukordade analüüs.


Suvekooli ajal peetakse MTÜ aastakoosolek.

29. juuni hommikul tehakse suvekoolist kokkuvõtteid ja ennelõunal asutakse tagasiteele Tartusse, külastades teel Lõuna-Eesti kultuuriloolisi paiku. Õhtuks viib buss külalised Tallinnasse.

 

 

SOOVID LISAÕPET?
Nagu eelmistelgi aastatel saavad need, kel vajadus täiendõppeks mõnel muul teemal eelneva kokkuleppe alusel osaleda arhiivi- ja raamatukogukoolitustel enne või pärast suvekooli teistes Eesti mäluasutustes Tallinnas või Tartus.