Suvekool "Eesti kultuuripärand võõrsil" on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele, kes tegelevad Eesti diasporaa kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega. Suvekooli on oodatud nii väliseesti arhiivides töötavad vabatahtlikud kui ka teised kultuuripärandi kogumisest ja säilitamisest huvitatud Eesti kogukondade liikmed olgu idast või läänest.

Suvekooli raames toimuvad loengud, koolitused ja praktilised õppused, diskussioonid ja arutelud. Oma teadmisi arhiivindusest, raamatukogundusest ja museoloogiast jagavad spetsialistid erinevatest Eesti mäluasutustest.

Tänaseks on toimunud kaks suvekooli: esimene 2007. aasta augustis Võrumaal Kokel ja teine 2008. aasta juunis Käsmus. Seminarides ja õpikodades on räägitud kogumistööst, kogude kirjeldamisest, säilitamisest ja digiteerimisest, infotehnoloogilistest rakendustest arhiivis ja paljust muust. Produktiivne on olnud ka vaba aeg: oleme tutvunud suvekooli toimumiskoha ja selle ajalooga, sundimatus õhkkonnas üksteist tundma õppinud, juttu rääknud ja kogemusi vahetanud. Eriti populaarsed on olnud suvekooli lõpuõhtud, millest on kujunenud väikesed BaltHerNeti öölalulupeod.

Suvekoolilistest on tekkinud sõbralik ja ühtehoidev seltskond. Need on inimesed, kes on ikka jälle valmis igast ilmaotsast kokku tulema - selleks, et uusi oskusi omandama ja neid oma kogukonna kultuuripärandi parema säilitamise huvides rakendada. Loodame teid kõiki taas Viljandis kohata. Oodatud on ka uued tulijad. Tule meie sekka, sest üksteiselt õppides ja üksteisele toetudes oleme tugevamad ja jaksame rohkem!

2010. aasta suvekool "Eesti kultuuripärand võõrsil III" toimub Viljandis 28. juunist kuni 2. juulini. Peatse kohtumiseni!

Suvekooli korraldab MTÜ Baltic Heritage Network väliseesti arhiivide töörühm.

Suvekooli läbiviimist toetab Rahvuskaaslaste programm (Haridus- ja Teadusministeerium).