Suvekool "Eesti kultuuripärand võõrsil. IV. Balti eri"

Suvekool "Eesti kultuuripärand võõrsil" on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele, kes tegelevad Eesti diasporaa kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega. Suvekooli on oodatud nii väliseesti arhiivides töötavad vabatahtlikud kui ka teised kultuuripärandi kogumisest ja säilitamisest huvitatud Eesti kogukondade liikmed olgu idast või läänest.

Tänaseks on toimunud kolm suvekooli: esimene 2007. aastal Võrumaal Kokel, teine 2008. aastal Käsmus ja kolmas 2010. aastal Viljandis. Seminarides ja õpikodades on räägitud kogumistööst, kogude kirjeldamisest, säilitamisest ja digiteerimisest, infotehnoloogilistest rakendustest arhiivis ja paljust muust. Produktiivne on olnud ka vaba aeg: oleme tutvunud suvekooli toimumiskoha ja selle ajalooga, sundimatus õhkkonnas üksteist tundma õppinud, juttu rääknud ja kogemusi vahetanud. Eriti populaarsed on olnud suvekooli lõpuõhtud, millest on kujunenud väikesed BaltHerNeti öölalulupeod.

2011. aasta suvekoolis keskendutakse kultuuripärandi kogumisele: mida koguda, kuidas, kust, kellele ja milleks. Viimati diskuteerisime nendel teemadel põhjalikumalt välisbalti arhiivide konverentsil 2006 suvel. Kas ja kuidas on olukord vahepeal muutunud? Milliseid uusi ettevõtmisi on algatatud? Milliseid uusi koostöövõimalusi ja –vajadusi on tekkinud? Kuna nimetatud teemad on aktuaalsed Balti diasporaas tervikuna, ootame 29.-30. juunil suvekooli ka Läti ja Leedu diasporaa kultuuripärandiga tegelevaid inimesi.

Suvekoolilistest on tekkinud sõbralik ja ühtehoidev seltskond. Need on inimesed, kes on ikka jälle valmis igast ilmaotsast kokku tulema - selleks, et uusi oskusi omandama ja neid oma kogukonna kultuuripärandi parema säilitamise huvides rakendada. Loodame teid kõiki taas Käärikul kohata. Oodatud on ka uued tulijad. Tule meie sekka, sest üksteiselt õppides ja üksteisele toetudes oleme tugevamad ja jaksame rohkem!

2011. aasta suvekool "Eesti kultuuripärand võõrsil. IV. Balti eri" toimub Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses 26.juunist kuni 30. juunini. Peatse kohtumiseni!

Suvekooli korraldab MTÜ Baltic Heritage Network väliseesti arhiivide töörühm.

Suvekooli läbiviimist toetab Rahvuskaaslaste programm (Haridus- ja Teadusministeerium).

Summer school "Estonian Cultural Heritage Abroad 4: Focus on the Baltics"

The Baltic Heritage Network’s summer schools are aimed at those Estonians abroad who are engaged in collecting and preserving the cultural heritage of the Estonian diaspora. The summer school welcomes voluntary archival workers as well as other members of Estonian communities– from both east and west– who share an interest in collecting and preserving cultural heritage. The summer school will consist of lectures, courses, practical exercises and discussions. Specialists from different Estonian memory institutions will share their knowledge on archival science, library science and museology. So far, three summer schools have been arranged: in Koke 2007, in Käsmu 2008 and in Viljandi 2010.

The 2011 summer school will focus on the collecting of cultural heritage: what to collect, how, from where, for whom and why. These topics were last discussed more in depth at the conference for Baltic archives abroad in the summer of 2006. Has the situation changed since then, and if so, how? What new projects have been started? What new co-operation opportunities and needs have arisen? Since these topics are on the agenda in the Baltic diaspora as a whole, we welcome members of the Latvian and Lithuanian diaspora involved in the preservation of cultural heritage to the summer school on the 29th - 30th of June.
As always, the summer school will feature an interesting cultural programme and an excursion to a memory institution – this time in Valga and Valga County.

The working languages of the summer school will be Estonian on the 26th -28th of June, and English on the 29th –30th of June. The NPA Baltic Heritage Network's annual meeting on the 30th of June will be held in English.

The event is organised by the NPA Baltic Heritage Network, the National Archives of Estonia, the Estonian Literary Museum and the Estonian National Museum.